Ξεναγήσεις Επαυξημένης Πραγματικότητας

Εφαρμογή επιτόπιων και διαδικτυακών ξεναγήσεων, ελεύθερων ή καθοδηγούμενων, για έξυπνες φορητές συσκευές. Η ροή της θα εξαρτάται από την θέση του επισκέπτη. Η παρουσίαση του περιεχομένου των ψηφιακών ξεναγήσεων θα γίνεται μέσω μοντέλων ψηφιακών ξεναγών: (πχ αρχαιολόγος, ιέρεια, φύλακας κλπ), που θα δίνουν τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικού ύφους και περιεχομένου ξενάγησης και θα ενσωματώνουν στοιχεία διαδραστικότητας.

Περιγραφή Δράσης

Ψηφιακή Εφαρμογή ξενάγησης για χρήση από έξυπνες φορητές συσκευές που θα εκμεταλλεύεται τα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους.

Θα χωρίζεται σε δύο βασικά μέρη. Στις Επιτόπιες και στις Διαδικτυακές Ξεναγήσεις.

Η λειτουργία των επιτόπιων ξεναγήσεων θα προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του χρήστη στο χώρο των μνημείων. Η ξενάγηση θα μπορεί να είναι καθοδηγούμενη ή ελεύθερη και η ροή της θα εξαρτάται από την θέση του επισκέπτη και το σημείο ενδιαφέροντος που αναγνωρίζεται από την τοποθεσία του επισκέπτη μέσω του GPS Location της συσκευής.

Οι διαδικτυακές ξεναγήσεις θα λειτουργούν χωρίς να προϋποθέτουν τη φυσική παρουσία του χρήστη στο χώρο του μνημείου και ενσωματώνοντας περιορισμένο περιεχόμενο, θα αποτελούν μια πρώτη ελκυστική παρουσίαση των μνημείων με περιορισμένο περιεχόμενο

Οι τεχνικές προϋποθέσεις που είναι απαραίτητες για την παραγωγή εικονικών περιηγήσεων δεν είναι ιδιαίτερα απαιτητικές. Μια μικρή ομάδα των τριών έως πέντε ατόμων, με εμπειρία:

 • στη σχεδίαση και τον προγραμματισμό διαδραστικών εφαρμογών
 • στην τεχνική φωτογράφιση
 • στην επεξεργασία εικόνας
 • στην επεξεργασία τριδιάστατων μοντέλων

και καθοδηγούμενη από τον υπεύθυνο φορέα που επιμελείται του περιεχομένου, μπορεί να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη Εφαρμογή Ξενάγησης Επαυξημένης Πραγματικότητας μέσα σε διάστημα έξι εώς οχτώ μηνών, ανάλογα πάντα και με την έκταση του προς ενσωμάτωση περιεχομένου (κείμενα, ψηφιοποιημένα τεκμήρια, εικόνες υπερυψηλής ανάλυσης, σφαιρικά πανοράματα, τριδιάστατα μοντέλα,  αρχιτεκτονικά  σχέδια, video, ηχητικά ντοκουμέντα, σημεία ενδιαφέροντος, αναπαραστάσεις κ.ά.). Οι ΕΞΕΠ οφείλουν να είναι ελεύθερα προσβάσιμες στο διαδικτυακό κοινό. Με αυτόν τον τρόπο θα επιτύχουν τη μεγαλύτερη διασπορά του πολιτισμικού περιεχομένου που φιλοδοξούν να αναδείξουν. 

Παράλληλα οι Εφαρμογές Ξενάγησης Επαυξημένης Πραγματικότητας θα προσφέρουν πρόσβαση στην «εκτεταμένη έκδοσή» τους, μόνο με την φυσική παρουσία του επισκέπτη στο μνημείο.

Βασικά Τεχνικά Χαρακτηριστικά

 • Xρήση από έξυπνες φορητές συσκευές που θα εκμεταλλεύονται τα προηγμένα τεχνολογικά χαρακτηριστικά τους. Η εφαρμογή θα πρέπει να είναι συμβατή τόσο με λειτουργικό Android όσο και iOS.
 • Δυνατότητα παράλληλης θέασης τρέχουσας θέσης σε δυναμικό χάρτη (π.χ. Google Maps)
 • Η λειτουργία των επιτόπιων ξεναγήσεων θα προϋποθέτει τη φυσική παρουσία του χρήστη στο χώρο των μνημείων.
 • Η ξενάγηση θα μπορεί να είναι καθοδηγούμενη ή ελεύθερη
 • Η ροή της ξενάγησης θα εξαρτάται από την θέση του επισκέπτη και το σημείο ενδιαφέροντος που αναγνωρίζεται από την τοποθεσία του επισκέπτη μέσω του GPS Location της συσκευής.
 • Η παρουσίαση του περιεχομένου των επιτόπιων ψηφιακών ξεναγήσεων θα γίνεται μέσω τεσσάρων (4+1) μοντέλων ψηφιακών ξεναγών: (πχ αρχαιολόγος, ιέρεια, ηθοποιός, φύλακας),που θα δίνουν τη δυνατότητα επιλογής διαφορετικού ύφους και περιεχομένου ξενάγησης και θα ενσωματώνουν στοιχεία διαδραστικότητας στην ξενάγηση.
 • Η ανάπτυξη των ξεναγήσεων θα βασιστεί σε προγραμματιστικό περιβάλλον που θα επιτρέπει την «εύκολη» ενημέρωση του περιεχομένου των ξεναγήσεων καθώς και την ανάπτυξη νέων.

Παραδείγματα Υλοποίησης

Athens Time Walk (Europeana – Heritage in Motion)

Το Athens Time-Walk είναι μια ΕΞΕΠ που δεν απαιτεί σύνδεση με το διαδίκτυο και περιέχει τρισδιάστατες αναπαραστάσεις των πιο διάσημων αρχαιολογικών χώρων της Αθήνας. Αυτή η εφαρμογή παρουσιάζει το πολιτιστικό παρελθόν της Αθήνας σε ένα εικονικό και επαυξημένο περιβάλλον, παρουσιάζοντάς τα διάσημα αξιοθέατα της πόλης σε τρισδιάστατες ανακατασκευές. Η εφαρμογή λειτουργεί είτε είστε επί τόπου είτε εκτός του χώρου. Στην επιτόπια ξενάγηση, που σχετίζεται με την τρέχουσα θέση σας, μπορείτε να παρακολουθήσετε τα αρχαία μνημεία επί τόπου και μέσω περιεχομένου πολυμέσων για να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες. Όταν είστε εκτός του χώρου, η εφαρμογή λειτουργεί σαν μια εικονική περιήγηση, χρησιμοποιώντας το χειριστήριο για να περπατήσετε. Διαθέτει επίσης έναν λεπτομερή και πλήρως λειτουργικό χάρτη της πόλης για να βοηθήσει τον επισκέπτη όχι μόνο να εξερευνήσει το κέντρο της πόλης, αλλά και να εντοπίσει όλους τους σημαντικούς αρχαιολογικούς χώρους.

Μουσείο Αργυροτεχνίας στα Ιωάννινα (PLUGGY)

Το Μουσείο Αργυροτεχνίας βρίσκεται στο κάστρο των Ιωαννίνων, και συγκεκριμένα στο δυτικό προμαχώνα της νοτιανατολικής ακρόπολης (Ιτς Καλέ). Καταλαμβάνει τα δύο επίπεδα του προμαχώνα καθώς και το κτίσμα των παλαιών μαγειριών που εφάπτεται σε αυτόν.

Σε αυτήν την υλοποίηση γίνεται χρήση της πλατφόρμας PLUGGY. Το PLUGGY είναι η πρώτη πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης της Ευρώπης για την πολιτιστική κληρονομιά, η οποία δίνει φωνή στους πολίτες σε ολόκληρη την Ευρώπη, επιτρέποντάς τους να προστατεύουν και να εμπλουτίζουν το τοπίο της ευρωπαϊκής πολιτιστικής κληρονομιάς.

Acropolis (The CHESS project) 2013

Η εφαρμογή CHESS (Cultural Heritage Experiences through Socio-personal Interaction and Storytelling) είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε., πσυ αποσκσπεί στσν εμπλουτισμό της επίσκεψης στσ μουσείσ της Ακρόπολης, μέσω εξατομικευμένων διαδραστικών αφηγήσεων.

Η εφαρμσγή, ανάλογα με το προφίλ των χρηστών, παρουσιάζει μια από τις τρεις ιστσρίες:

 • Θησέας ο μυθικός ήρωας,
 • ένα υπερήφανσ άλογο έχει κολλήσει στον χρόνσ ή
 • ο ευγενής Αθηναίος Μέλισσος.

Επιπρόσθετα, η εφαρμογή μπορεί να καθοδηγήσει τσυς επισκέπτες μέσα στην Αρχαϊκή Πινακοθήκη τσυ Μουσείσυ Ακρόπολης της Αθήνας, παρέχοντας παράλληλα πληροφορίες για τα εκθέματα μέσα από παιχνίδια, βίντεο, διαδραστικές εικόνες και δραστηριότητες επαυξημένης πραγματικότητας. [23]

Προσομοίωση χρωμάτων σε άγαλμα Κόρης
Ένας επισκέπτης που ανακαλύπτει περισσότερα χρώματα σε μία Κόρη στην έκθεση Digital Heritage 2013 στη Μασσαλία