Η Ψηφιακή Πόλη

Θα ήθελα να αποτυπώσω εδώ περιληπτικά τις βασικές αρχές που απαρτίζουν μια μοντέρνα και βιώσιμη πόλη που αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες. Τις περισσότερες φορές θα δείτε να αναφέρονται σε αυτήν ως Smart City. Στο Διάζωμα μας αρέσει να την αποκαλούμε “Ψηφιακή Πόλη” μιας και προσπαθούμε να πάμε την Smart City ένα βήμα παρακάτω έχοντας μια πιο ολιστική προσέγγιση.

Χρησιμοποιώ λοιπόν τον όρο «Ψηφιακή Πόλη» για να περιγράψω μια πόλη που αξιοποιεί τις σύγχρονες τεχνολογίες για:  

 • να βελτιώσει την καθημερινότητα των πολιτών της,
 • να ενισχύσει τη συμμετοχή τους στη λήψη αποφάσεων, 
 • να αναζωογονήσει την επιχειρηματική κοινότητα, μέσα από το θεσμό του Cluster των επιχειρήσεων, 
 • να αναβαθμίσει την πόλη σε προορισμό πανελλήνιας ή και παγκόσμιας εμβέλειας, μέσω της προβολής του πολιτιστικού και περιβαλλοντικού της αποθέματος.

Οι λύσεις αυτές πρέπει: 

 • να συνδυάζονται και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους,
 • να προσφέρουν στους κατοίκους άμεση επαφή με την πόλη, 
 • να είναι επικεντρωμένες στην προβολή και την προώθηση της ως προορισμού, αλλά και 
 • να είναι ολιστικές, δηλαδή να λαμβάνουν υπ’όψιν τους όλες τις παραμέτρους που επηρεάζουν τη διαβίωση σε αυτές (εργασία, ελεύθερος χρόνος, οικονομία, κοινωνικά δίκτυα κοκ).

Στις Ψηφιακές Πόλεις, οι τεχνολογίες αξιοποιούνται και μεταφράζονται σε καλύτερες υπηρεσίες προς τους πολίτες και επισκέπτες, σε καλύτερη χρήση των διαθέσιμων πόρων και σε λιγότερες επιπτώσεις στο περιβάλλον.
Η ανάγκη για βελτίωση των υπηρεσιών, φέρνει τους Φορείς Τοπικής Αυτοδιοίκησης όλο και πιο κοντά στον «ρόλο» τους να κατανοούν και να επιλύουν τα προβλήματα των πολιτών και επισκεπτών.

Η ψηφιακή χάρτα φιλοδοξεί να αξιοποιήσει το πνευματικό υπόβαθρο των ολιστικών προγραμμάτων συνδυαστικά με τον πολιτισμό του ψηφιακού περιβάλλοντος, προκειμένου να μας προσφέρει απτά αποτελέσματα.

Οικοδόμηση και Λειτουργία της Ψηφιακής Πόλης

Για το σκοπό αυτό, στο πλαίσιο της συνεργασίας μου με το Σωματείο Διάζωμα συνέταξα την Ψηφιακή Χάρτα, ένα κείμενο βάσης που προτείνει και περιγράφει συγκεκριμένες δράσεις για την Οικοδόμηση, αλλά και για την μετέπειτα Λειτουργία της πόλης ως προορισμού, έχοντας πλήρη εικόνα της σημαίνουσας θέσης του Φορέα Λειτουργίας ως DMO της πόλης, ως φορέα δηλαδή Διακυβέρνησης του προορισμού.

Οι προτεινόμενες ψηφιακές εφαρμογές χωρίζονται σε 4 ομάδες. 

 1. Τεκμηρίωση
  Τα ψηφιακά εργαλεία “Τεκμηρίωσης” προσφέρουν τυποποιημένους μηχανισμούς συλλογής, διαμοιρασμού και ασφάλειας των δεδομένων. Τα εργαλεία αυτά μπορούν να είναι από απλά αποθετήρια πολιτιστικού αποθέματος, έως εξελιγμένα συστήματα που συλλέγουν και αναλύουν μεγαλύτερο όγκο δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Στόχοι είναι: η παροχή ενός ενοποιημένου χώρου αποθήκευσης δεδομένων για πολλές χρήσεις και η προσφορά στους επιστήμονες, όσο το δυνατόν πιο ανεπεξέργαστων δεδομένων που ταυτόχρονα να μπορούν να είναι διαθέσιμα και για επιχειρηματική χρήση.
 2. Επικοινωνία
  Η ομάδα δράσεων για την “Επικοινωνία” περιλαμβάνει δράσεις που έχουν στόχο την βελτίωση της ταξιδιωτικής εμπειρίας και της διασύνδεσης των επισκεπτών με την τοπική επιχειρηματικότητα σε όλη την διάρκεια της επίσκεψής τους. Ταυτόχρονα η δυνατότητα ψηφιακής επίσκεψης μπορεί να λειτουργήσει ως μια πρώτη ελκυστική παρουσίαση της πόλης και να προσκαλέσει/προκαλέσει τον θεατή να την επισκεφθεί.
 3. Διακυβέρνηση
  Στόχος των δράσεων για την “Διακυβέρνηση” του προορισμού είναι η απλοποίηση της διαχείρισης των καθημερινών εργασιών του DMO, η συνεχής παρακολούθηση των στατιστικών επισκεψιμότητας και παρατηρήσεων, και η διαχειριση και παρακολούθηση των επιχειρήσεων του cluster.
 4. Καινοτομία
  Οι δράσεις, και η κουλτούρα που προωθούν, στοχεύουν στην συνεχή παραγωγή πρωτότυπων λογισμικών πολιτιστικού ή περιβαλλοντικού χαρακτήρα, βάσει συγκεκριμένων προδιαγραφών, που θα εχουν αμεση εφαρμογή στο δίκτυο της Πόλης.

Οι τεχνολογίες μιας έξυπνης πόλης, πρέπει πάντα να υποστηρίζουν την στρατηγική της πόλης και όχι το αντίθετο.

Μπορείτε να δείτε την Ψηφιακή Χάρτα στην σελίδα Συμβουλευτική