Ψηφιακός Βοηθός Πόλης

Ψηφιακός Βοηθός Πόλης

Μέρα με την μέρα, τα διαθέσιμα εργαλεία για την δημιουργία αυτοματοποιημένων συστημάτων γίνονται ολοένα και πιο απλά, πιο προσβάσιμα και πιο οικονομικά.

Οι ψηφιακοί βοηθοί αποτελούν απαραίτητο εργαλείο για την εξυπηρέτηση των επισκεπτών αλλά και τον κατοίκων μιας πόλης. 

Στην πιο απλή τους μορφή είναι συστήματα που αλληλεπιδρούν με τον επισκέπτη με την μορφή συνομιλίας (chat) που έχουν προκαθορισμένες ερωτήσεις και ενέργειες ανάλογα με την απάντηση του επισκέπτη.

Σκοπός είναι η παροχή σταθερής ποιότητας πληροφόρησης, αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των απαντήσεων και η απελευθέρωση του προσωπικού της πόλης σε εργασίες υψηλότερης αξίας.

Χαρακτηριστικά

Συνοπτικά τα χαρακτηριστικά τους είναι:

  • Συνομιλία και έξυπνη ανταλλαγή μηνυμάτων ενσωματωμένη σε εφαρμογή ή/και την ιστοσελίδα προβολής ή/και σε πλατφόρμες κοινωνικών μέσων όπως το Facebook και το WhatsApp.
  • Χρήση φυσικής γλώσσας και προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία για την παροχή απαντήσεων στον επισκέπτη με τον ίδιο τρόπο που θα έκανε ένας παραδοσιακός θυρωρός.
  • Δυνατότητες για κρατήσεις, ανέπαφο check-in, επίλυση προβλημάτων και αυτοματοποιημένες υπενθυμίσεις.
  • Χρήση μηχανικής μάθησης (machine learning) για την κατανόηση του πλαισίου της ερώτησης ενός επισκέπτη και την παροχή της σωστής απάντησης.
  • Δημιουργία «ψηφιακού ίχνους» για κάθε συνομιλία με τους επισκέπτες και διατήρηση πληροφοριών στο σύστημα για την εξυπηρέτηση επιστρεφόμενων επισκεπτών.
Ψηφιακός Βοηθός Πόλης

Βήματα Υλοποίησης

  1. Προσδιορισμός προδιαγραφών και δυνατοτήτων chatbot σε συνάρτηση με τους στόχους.
  2. Επιλογή καναλιού (π.χ. Εφαρμογή, social media) και δημιουργία αρχιτεκτονικής για την κατανόηση του πλαισίου της συζήτησης.
  3. Δημιουργία ροής συζητήσεων, δημιουργία συλλογής προτάσεων που θα αναγνωρίζει το chatbot και σχεδιασμός ενοποίησης με λοιπά συστήματα.
  4. Επιλογή πλατφόρμας για την δημιουργία αλγορίθμου επεξεργασίας των δεδομένων (ροή συζητήσεων, συλλογή προτάσεων κτλ.), εσωτερικές δοκιμές και deployment.