Θερμοκοιτίδα

Στο παρακάτω κείμενο θα ήθελα να περιγράψω με όσο πιο απλά λόγια γίνεται έναν θεσμό που θα ακουστεί αρκετά στο μέλλον και στην προγραμματική περίοδο 21-27, αυτόν της Ζώνης Καινοτομίας αλλά και του Οικοσυστήματος Καινοτομίας.

Ιδιαίτερα θα μας απασχολήσουν στις περιοχές που θα ενταχθούν στο Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και θα πρέπει να μετασχηματίσουν μεγάλα κομμάτια της οικονομίας τους.

Τί είναι όμως τα Οικοσυστήματα και οι Ζώνες Καινοτομίας και πού διαφέρουν;

Βασικός μας στόχος είναι η ανάπτυξη ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος καινοτομίας με εξειδίκευση στην καθαρή ενέργεια και στις τεχνολογίες προστασίας του περιβάλλοντος

Το Οικοσύστημα

Το οικοσυστήμα αυτό αποτελείται από δύο θύλακες:

  • ο πρώτος με έμφαση σε νεοφυείς επιχειρήσεις τεχνολογίας με επικέντρωση στην έρευνα, θα στηριχθεί στο οικείο πανεπιστήμιο και στα μέτρα για την έρευνα και καινοτομική επιχειρηματικότητα του Σχεδίου Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.
  • ο δεύτερος στην προώθηση των ώριμων μεσαίων και μεγάλων επιχειρηματικών σχημάτων και θα στηριχθεί στην αξιοποίηση των ευκαιριών από εμβληματικά έργα που θα υλοποιήσει η κάθε περιφέρεια.

Η Ζώνη Καινοτομίας

Η Ζώνη Καινοτομίας είναι το βασικό εργαλείο ομπρέλλα για τη διακυβέρνηση του οικοσυστήματος αυτού.

  • Σχεδιάζει και Αναπτύσσει προγράμματα, υποδομές και πρωτοβουλίες
  • Συντονίζει τις πρωτοβουλίες του οικοσυστήματος, προς την κοινή κατεύθυνση σε καθαρές ενεργειακές τεχνολογιές και της προστασίας του περιβάλλοντος
  • Δικτύωνει, έχει δηλαδή την ευθύνη της οργανωμένης προσέλκυσης και υποστήριξης επενδυτών και εξωτερικών ερευνητών 
Οικοσύστημα και Ζώνη Καινοτομίας - Αποτύπωση της δομής

Βασικό συστατικό της ζώνης είναι η αποτελεσματική διασύνδεση της γνώσης, της εφαρμοσμένης έρευνας, της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας.

Προτείνονται 4 βασικές θεματικές κατηγορίες: του περιβάλλοντος, της ενέργειας, της αγροδιατροφής και του τουρισμού αποτελούμενες από παραγωγικές συστάδες (clusters) οι οποίες υποστηριζόμενες από τον ενδιάμεσο φορέα (Ζώνη Καινοτομίας), με την μορφή του mentoring, της οικονομικής υποστήριξης και της εκπαίδευσης μέσω ενός σχολείου επιχειρηματικότητας, θα εχουν όλα τα εφόδια να δημιουργήσουν αυτόνομες εταιρείες σε τομείς αιχμής με γεωγραφικό στόχο το σύνολο των δυτικών βαλκανίων.

Τέλος προτείνεται στη λειτουργία της Ζώνης Καινοτομίας να έχουν διακριτό ρόλο εκτός από την ερευνητική κοινότητα και τις επιχειρήσεις, οι φορείς άσκησης δημόσιων πολιτικών και η κοινωνία των πολιτών.